Tijdens zijn fietsreis door Europa hield Roelof dagelijks een blog bij. De 112 verhalen zijn gebundeld in het boek
‘Tijdelijk onderweg’. In het menu ‘het blog‘ kunt u enkele fragmenten lezen.

Het boek met 248 pagina’s (A5-formaat) is te bestellen voor € 14,95. Dit is inclusief verzendkosten. Inwoners van Arnhem, Velp, Rozendaal, Westervoort, Oosterbeek betalen € 11,-. Maak het bedrag over op bankrekeningnummer

NL42 INGB 0003247212

T.n.v. R.P. Hulshof

Vermeld bij omschrijving uw adres, postcode en plaatsnaam. Het boek wordt per omgaande post naar u opgestuurd of op de fiets langs gebracht.

Contact: roelof.hulshof@gmail.com